Generator kodów kreskowych online

kod kreskowy barcode

Abedo Kody

Generator tworzy kody kreskowe Code 128 typu B
Znaki wykorzystywane przez poszczególny typ:
  • Code Set A - przerwa, !, ", #, $, %, &, ', (, ), *, +, , , -, . , /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :, ;, <, =, >, ?, @, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [, \, ], ^, _
  • Code Set B - przerwa, !, ", #, $, %, &, ', (, ), *, +, , , -, . , /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :, ;, <, =, >, ?, @, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [, \, ], ^, _, `, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, {, |, }, ~
  • Code Set C - pary cyfr (na 11 bitach można zapisać dwa znaki) - 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, .... 99
Teraz także wersja mobile, z kodami DataMatrix, QR Code i UCC/EAN 128
Zobacz także specyfikacja [1] specyfikacja [2] EAN 128 Code128 + UCC/EAN-128
 
Typ   Szerokość kresek     wysokość     Twoj kod  

W tym miejscu pojawi sie kod kreskowy

Praca Warszawa Praca Olsztyn Praca Lublin Praca Kraków Praca Katowice Praca Wrocław Praca Poznań Praca Szczecin Praca Gdańsk Praca Łódź Ecopack Składany wieszak Kody Ecobeerpack Składany wieszak Kody

Abedo Kody © 2024 Powered by logiccenter